Jak smazat licenci ?

Stustit následující příkazy:

rm /etc/xensource/license
xe-toolstack-restart
Stránka naposled modifikovaná March 31, 2009, at 10:46 PM